22766776_1688098721235129_581483505_o
22766776_1688098721235129_581483505_o

WHITE FLOWERS & DIAMANTES HEADPIECE

$398

White flowers with diamante details and diamante leaves headpiece.